Om Oppegård Næringsforum

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAOppegård Næringsforum skal ivareta, og fremme medlemmenes interesser på forskjellige arenaer. Vi har som mål å være en medlemsorganisasjon som satser på tiltak som kan gjøre det fordelaktig å være medlem og trygge og bedre vilkårene for å drive næring I Oppegård kommune.

Det foregår en stor handelslekkasje i kommunen vår, både sydover mot Ski og nordover mot Oslo.

Mange tror at dette først og fremst rammer varehandelen, men vår påstand er at det også rammer B2B relasjoner, Handel bedriftene I mellom, i hele næringslivet.

Det er viktig at våre lokale tilbydere av varer og tjenseter ligger “lengst frem I bevistheten” når bedriftene skal ta kontakt og velge leverandør.

Hva skal vi arbeide med:

  • Være kontaktorgan og høringsinstans for Oppegård kommune og andre myndigheter. (Plan- og reguleringssaker, næringspolitiske saker)
  • Etablere Næringslivsmesse, Nettverkspool, Hvem-Hva-Hvor i Kolbotn (oversikt over selskaper, bransje, kontaktpersoner osv.
  • Ta egne initiativ for å få saker opp på dagsorden.(Parkeringsforhold, kommunens behandling av næringssaker, infrastrukturspørsmål, lokale skatter)
  • Deltakelse i regionale organisasjoner og foreninger med samme interesser.
  • Være et godt støtteapparat for våre medlemmer ved å fremme medlemmers næringsinteresser
  • Ta initiativ til et mer konkret og forpliktende samarbeid mellom offentlige og private aktører
  • Skape møteplasser for nettverksbygging via 6 medlemsmøter pr år, med inspirerende og aktuelle foredragsholdere og stor grad av “mingling” som resulterer i nye kunder og avtaler. Knytte det faglige sammen med det via et enkelt felles måltid.
  • Skape arenaer for dialog og erfaringsdeling rundt temaer som effektivisering, utvikling, nyskaping og innovasjon
  • Stimulere til dannelse av næringsklynger med kraft til å konkurrere om større kontrakter enn det medlemmer kan enkeltvis

2015 Powered By Speed Marketing AS, Speed Marketing