Næringspolitikk

Næringspolitikk

Oppegård Næringsråd vil opptre som høringsorgan i kommuneplan reguleringsplan og til kommunens handlingsprogram. Viktige områder i virksomhetsplanen vil bli fulgt opp herunder:

  • Skape størst mulig forutsigbarhet for næringslivet innenfor politikk, administrasjon, planlegging og samfunnsforståelse
  • Skape høyere bevissthet i politikk og administrasjon om næringslivsprosesser og risikobetraktning
  • Skape kunnskap næringslivet seg i mellom, bidra til økt virksomhet innenfor kommunens grenser og styrke næringslivets konkurransefortrinn i Oppegård kommune
  • Øke faglig kunnskap om drift, virksomhet, markedsføring og forretningsutvikling
  • Delta aktivt som høringsorgan i kommuneplan, reguleringsplan og handlingsplan
  • Arbeide aktivt for bedret infrastruktur herunder knutepunkter for offentlig kommunikasjon, parkering, forbedret situasjon for pendlere samt et styrket samordnet kollektivtilbud
  • Gjennom å vær en medlemsorganisasjon være representativ for alle bedrifter og næringsinteresser i Oppegård kommune, fremme saker, spre kunnskap og fremsette klare næringslivsmål i Oppegård kommune
  • Gjennomføre medlemsaktiviteter, fagseminar og nettverksbygging

 

2015 Powered By Speed Marketing AS, Speed Marketing