Medlemskap1

logo firkantOppegård Næringsforum ønsker en bred medlemsbase. Handel, industri, håndverk, forretningsmessig tjenesteyting, finans og kunnskapsbaserte næringer inkludert forsikring og IKT er typiske bransjer hos oss. Både enkeltpersoner og firmaer med tilknytning til Oppegård kan bli medlemmer. Ved å bli medlem kan du bidra til at næringslivet får en enda sterkere påvirkning i viktige saker. Jo flere vi er – jo større styrke!  Registrer din virksomhet her!

Foreningens kontingent fastsettes av årsmøtet.  Se forøvrig Oppegård Næringsforum sine vedtekter

2015 Powered By Speed Marketing AS, Speed Marketing