UNIK RÅDGIVNING AS

Konsulent-Økonomi-Rådgivning-Jus

Navn: UNIK RÅDGIVNING AS
Adresse: Trollåsveien 36
Postnr: 1414
Sted: TROLLÅSEN
Navn: TYDELIGVIS AS
Adresse: Flåtestadveien 127
Postnr: 1415
Sted: OPPEGÅRD
Navn: THORIUM NORWAY AS
Adresse: Sam Eydes vei 5B
Postnr: 1412
Sted: SOFIEMYR
Navn: PLIBONIGI AS
Adresse: Åsmyrveien 13A
Postnr: 1415
Sted: OPPEGÅRD
Navn: OPERA AS
Adresse: Fjellstien 6
Postnr: 1410
Sted: Kolbotn
Global Screening
Navn: Global Screening
Adresse: Pod Harfou 938/48, Vysočany,
Postnr: 190 00
Sted: Praha 9
Beskrivelse:

Global Screening er en full-service tilbyder av profesjonell bakgrunnssjekk / verifisering / screening.

Vi er en dedikert fasilitator i en av de viktigste fasene i rekrutteringen, uansett om du skal ansette eller leie inn personell. Kort fortalt er vår rolle å innhente og dokumentere fakta, slik at våre kunder kan ta smartere valg.

Global Screening fokuserer på transparente og åpne prosesser. Vi følger anerkjente internasjonale standarder for gjennomføringen, og lokale lover for databehandling, sikkerhet og personvern.

Alt gjøres med samtykke fra og i samarbeid med kandidaten. Slik er vi er sikre på at de opplever en ryddig og effektiv prosess. Les mer om vår prosess her.

Telefon: + 47 95124668
Totalinkasso AS
Navn: Totalinkasso AS
Adresse: Rosenholmveien 25
Postnr: 1414
Sted: Trollåsen
Beskrivelse:

Kostnadsfri inkasso

Telefon: 21424660
Navn: KO-RENT STABELL RENHOLD
Adresse: Jotunveien 18A
Postnr: 1412
Sted: SOFIEMYR
Telefon: 91149249
Navn: LARS-ERIK NYLUND
Adresse: Konglestien 6
Postnr: 1412
Sted: SOFIEMYR
Beskrivelse:

Snekkerarbeid

Telefon: 66801072
Navn: UNNI GRAN
Postnr: 1414
Beskrivelse:

Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Telefon: 97171123
Navn: FIRST EXECUTIVE NORDIC J Kristian Bjerke
Postnr: 1414
Telefon: 90189444
Navn: JACK LARSSON
Adresse: Flisveien 17
Postnr: 1414
Beskrivelse:

Kombinerte kontortjenester

Telefon: 66808155
Navn: SISSEL LIEN
Adresse: Sagveien 48
Postnr: 1414
Telefon: 91809727
Navn: LARSEN RUNE
Postnr: 1414
Navn: STIAN MATHIESEN
Postnr: 1414
Beskrivelse:

Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Telefon: 66804701
Navn: HENNING WAALER KEMP
Adresse: Flisveien 6
Postnr: 1414
Navn: CHRISTIAN LUND
Postnr: 1414
Telefon: 92291444
Navn: KJOS GEOCONSULT
Postnr: 1414
Telefon: 66805443
Navn: JOHN BEYER
Adresse: Kvernbakken 54
Postnr: 1414
Beskrivelse:

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst

Telefon: 90738498
Navn: TORUN HJERTHOLM
Adresse: Sponstubben 58
Postnr: 1414
Telefon: 90893907