ODLO FABRIKKER SAMEIE

Foreninger-Sameier-Tilslutninger

Navn: ODLO FABRIKKER SAMEIE
Adresse: Skiveien 198A
Postnr: 1415
Sted: OPPEGÅRD
Foreningen Mikrofinans Norge – Skaperstedet
Navn: Foreningen Mikrofinans Norge – Skaperstedet
Adresse: Kolbotnveien 7, 2. etg
Postnr: 1410
Sted: Kolbotn
Beskrivelse:

Visjon:
Vår visjon er å fremme menneskers innovasjonskraft og muligheter gjennom kompetansebygging, nettverksbygging og finansiering for gründere. Vi vil bidra til et likeverdig samfunn gjennom økt økonomisk og finansiell inkludering i Norge.

Telefon: 92605197
Navn: SOFIEMYR SKOLEKORPS
Postnr: 1412
Sted: SOFIEMYR
Telefon: 66807477
Navn: SOLESETERVEIEN HYTTEFORENING
Postnr: 1412
Sted: SOFIEMYR
Beskrivelse:

Eiendomsforvaltning

Telefon: 90925707
Navn: SEMSVEIEN 55 AS
Adresse: Sam Eydes vei 5
Postnr: 1412
Sted: SOFIEMYR
Beskrivelse:

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Telefon: 66787918
Navn: GLENNEVEIEN VEIFORENING
Adresse: c/o Ole Jacob Mollat Jotunveien 45
Postnr: 1412
Sted: SOFIEMYR
Beskrivelse:

Eiendomsforvaltning

Telefon: 66809740
Navn: KOLBOTN – GARDEN
Postnr: 1411
Sted: KOLBOTN
Navn: GREVERUDLIA SAMEIEFORENING FELT B
Adresse: c/o Tom Cato Kobbenes Christian Krohgs vei 66
Postnr: 1415
Nettadresse: www.sameieinfo.net
Beskrivelse:

Eiendomsforvaltning

Telefon: 91676894
Navn: FURUKOLLEN HUSEIERFORENING
Postnr: 1415
Beskrivelse:

Eiendomsforvaltning

Navn: ANS Skiveien 6
Adresse: c/o Nortronic AS Skiveien 6
Postnr: 1410
Sted: KOLBOTN
Navn: SKIVEIEN 44 AS
Adresse: Kolbotnveien 5
Postnr: 1410
Sted: KOLBOTN
Navn: SNIPPEN GRENDELAG
Postnr: 1415
Beskrivelse:

Eiendomsforvaltning

Telefon: 66802263
Navn: RAVEIEN 14 AS
Adresse: Edvard Griegs vei 1
Postnr: 1410
Sted: KOLBOTN
Beskrivelse:

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Navn: EGEBERGKVARTALET AS
Adresse: Kolbotnveien 36
Postnr: 1410
Sted: KOLBOTN
Navn: SAMEIET HAREVEIEN 7
Adresse: Hareveien 7
Postnr: 1413
Beskrivelse:

nnet arbeid i private husholdninger

Telefon: 63001000
Navn: BPW FOLLONETTVERKET – BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN
Adresse: Augestadveien 8B
Postnr: 1413
Nettadresse: www.bpw-follo.no
Beskrivelse:

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Telefon: 90841729
Navn: SAMEIET BEKKELIVEIEN 9 – KOLBOTN
Postnr: 1410
Sted: KOLBOTN
Beskrivelse:

Forening

Navn: KOLBOTNS BRYTEVENNER
Adresse: Ormerudveien 24B
Postnr: 1410
Sted: KOLBOTN
Beskrivelse:

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Telefon: 906 41 781
Navn: SKYELOSJEN
Adresse: Kolbotnveien 5
Postnr: 1410
Sted: KOLBOTN
Beskrivelse:

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Telefon: 93045663
Navn: BOLIGSAMEIET SOFIEMYR SYD III
Postnr: 1410
Sted: KOLBOTN
Beskrivelse:

nnet arbeid i private husholdninger

Telefon: (+47) 64 91 80 70