TOOLER AS

Navn: TOOLER AS
Adresse: c/o Åsgeir Helland Odins vei 18A
Postnr: 1413
Sted: TÅRNÅSEN
Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Formål: Utvikling av tjenester for handel og utleie innen verktøy derunder
ledelsesfunksjonen, merkevare og organisering av Tooler, samt annen
virksomhet som står i forbindelse med dette. Selskapet kan også
gjennom aksjeinnskudd eller på annen måte delta i annen
næringsvirksomhet.

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:TOOLER AS