THORIUM NORWAY AS

Navn: THORIUM NORWAY AS
Adresse: Sam Eydes vei 5B
Postnr: 1412
Sted: SOFIEMYR
Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Formål: Kjøp av rettigheter for utvikling og salg av Thorium. Videre
konsulentvirksomhet og tjenesteyting i denne eller andre forbindelser,
investering og deltakelse i andre selskaper, samt annet som naturlig
hører hertil.

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:THORIUM NORWAY AS