PANORAMA OPERATIVT AS

Navn: PANORAMA OPERATIVT AS
Adresse: Trollåsveien 8
1414 TROLLÅSEN
Postnr: 1414
Sted: TROLLÅSEN
Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Tekniske RPAS(drone, modellfly) operasjoner. Investering i aksjer og
andre verdipapirer og hva som naturlig hører inn under dette, og
deltagelse i andre selskaper.

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:PANORAMA OPERATIVT AS