NORGESBUSS ROGALAND AS

Navn: NORGESBUSS ROGALAND AS
Adresse: c/o Norgesbuss AS Rosenholmveien 25
Postnr: 1414
Sted: TROLLÅSEN
Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Formål: Kollektivtransport med tilhørende virksomhet og å investere i og
utvikle norske busselskaper med sikte på å skape sterke og
konkurransedyktige enheter innen kollektivtrafikk og tilknyttede
aktiviteter.

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:NORGESBUSS ROGALAND AS