LANGSJØEN ENERGI AS

Navn: LANGSJØEN ENERGI AS
Adresse: Skiveien 123
Postnr: 1415
Sted: OPPEGÅRD
Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Formål: Selskapets formål er fremstilling/salg av produkter for
energibesparelse og andre produkter som naturlig faller sammen med
dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, og
kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i
andre foretagender.

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:LANGSJØEN ENERGI AS