KOLBOTN TANNHELSE AS

Navn: KOLBOTN TANNHELSE AS
Adresse: Kolbotnveien 7
Postnr: 1410
Sted: KOLBOTN
Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Formål: Tannlegevirksomhet, annen helserelatert virksomhet, investering i
verdipapirer og eiendom, deltakelse i annen virksomhet gjennom
eierandeler og annen investeringsvirksomhet.

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:KOLBOTN TANNHELSE AS