Foreningen Mikrofinans Norge – Skaperstedet

Foreningen Mikrofinans Norge – Skaperstedet
Navn:
Foreningen Mikrofinans Norge – Skaperstedet
Adresse:
Kolbotnveien 7, 2. etg
Postnr:
1410
Sted:
Kolbotn
Beskrivelse:

Visjon:
Vår visjon er å fremme menneskers innovasjonskraft og muligheter gjennom kompetansebygging, nettverksbygging og finansiering for gründere. Vi vil bidra til et likeverdig samfunn gjennom økt økonomisk og finansiell inkludering i Norge.

Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Vår misjon er å gi grundere mulighet til å bygge bærekraftige virksomheter. Vi jobber for økt tilgang til relevant kompetanse og kunnskap, bedre finansieringsmuligheter og bedre samfunnsmessige rammevilkår. Sentralt for vårt arbeid er å skape gode vilkår for mikrofinans og bedre vilkår for finansiering av små forretningsforetak. Vi mener dette er med på å sikre at kvinner og menn, uansett kulturell bakgrunn eller livssituasjon, får mulighet til likeverdig deltakelse og innflytelse i nærings- og samfunnsliv i Norge.

Hvorfor?
Vi er av den oppfatning at det i dag er mangel på ordinær lånekapital til oppstart av små virksomheter i Norge, spesielt i storbyene hvor flest nye virksomheter starter opp. I tillegg er den lånekapitalen som finnes dyr for smågrundere, og krever sikkerhet i eiendom eller eiendeler. Det finnes lite til ingen forskning eller statistikk om små lån til næringsvirksomhet, men det er generelt enighet om at disse i dag finansieres gjennom venner og familie eller gjennom økt huslån, og at de regnes som kunder med høy risiko. Vi mener at den beste måten å avveie denne risikoen er i bygging av kompetanse og kunnskap hos den enkelte entreprenør. Andre utfordringer for grundere er inntekt til livsopphold under oppstart, kunnskap vedrørende drift, regnskap og marked, samt behov for sparringspartnere og nettverk.

Hvem er vi?
Mikrofinans Norge er en interesse, kompetanse og service organisasjon innen entreprenørskap, mikrofinansiering og inkluderende økonomi. Vi er organisert som en forening stiftet i 2010 og et ideelt AS (mikro lånefond) stiftet i juli 2014, men har røtter tilbake til mikrofinansprosjekter startet allerede i 1996 og 2003. Vi jobber helhetlig for støtte opp om grundere og for å løse de største utfordringene de møter både før og etter oppstart. MFN har nærhet til kunden og kunden i fokus som prinsipp når vi formidler både kunnskap og finansiering til oppstart av bedrifter.

Våre hovedaktiviteter er kursing, coaching og veiledning, netttverksgrupper, utvikling av mikrofinansiering til grundere, samt interessepolitisk arbeid. Vi har fokus på rammevilkår for grundere generelt og på grupper som faller utenfor sosialt og finansielt i norsk kontekst. Våre kunder er et snitt av den ordinære befolkning, men vi har også spesiell fokus på innvandrere, ungdom, kvinner, nasjonale minoriteter, personer som har rest-arbeidsevne men som ikke er en del av arbeidslivet nå, samt arbeidsledige.

Våre aktiviteter for ulike grupper har som målsetting både å øke verdiskapning og entreprenørskap, og inkludering i arbeids- og samfunnsliv.

Telefon:
92605197

Send Message to listing owner