BOLLFILTER NORDIC

Navn: BOLLFILTER NORDIC
Adresse: Rosenholmveien 25
Postnr: 1414
Beskrivelse:

Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- oggassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet

Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- oggassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet

Telefon: 66800111

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:BOLLFILTER NORDIC