NORWEGIAN VALVE GROUP AS

Navn: NORWEGIAN VALVE GROUP AS
Postnr: 1412
Sted: SOFIEMYR
Nettadresse: www.nvg.no
Beskrivelse:

Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- oggassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet

Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- oggassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet

Telefon: 90091978

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:NORWEGIAN VALVE GROUP AS