TRADE PARTNER FRIDA PETTERSEN

Navn: TRADE PARTNER FRIDA PETTERSEN
Postnr: 1415
Beskrivelse:

Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Telefon: 93867268

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:TRADE PARTNER FRIDA PETTERSEN