LINDA MARIE BERNTSEN

Navn: LINDA MARIE BERNTSEN
Adresse: Chr Kroghsv 34
Postnr: 1415
Beskrivelse:

Detaljhandel utenom utsalgssted ellers

Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Detaljhandel utenom utsalgssted ellers

Telefon: 66993347

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:LINDA MARIE BERNTSEN