LIANS BYGG OG ANLEGG

Navn: LIANS BYGG OG ANLEGG
Postnr: 1415
Beskrivelse:

Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- oggassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet

Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- oggassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet

Telefon: 66994994

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:LIANS BYGG OG ANLEGG