TJERNSLI BORETTSLAG

Navn: TJERNSLI BORETTSLAG
Adresse: Trollveien 16
Postnr: 1415
Nettadresse: www.follo-bbl.no
Beskrivelse:

Borettslag

Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Borettslag

Telefon: 63001050

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:TJERNSLI BORETTSLAG