IBM ITALIA S.P.A.

Navn:
IBM ITALIA S.P.A.
Adresse:
c/o Internarional Business Machines Rosenholmveien 25
Postnr:
1414
Beskrivelse:

Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Send Message to listing owner