IBM ITALIA S.P.A.

Navn: IBM ITALIA S.P.A.
Adresse: c/o Internarional Business Machines Rosenholmveien 25
Postnr: 1414
Beskrivelse:

Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:IBM ITALIA S.P.A.