TENSOR INDUSTRI AS

Navn: TENSOR INDUSTRI AS
Postnr: 1414
Nettadresse: www.tensor.no
Beskrivelse:

Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- oggassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet

Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- oggassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet

Telefon: 64974040

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:TENSOR INDUSTRI AS