FCE BANK NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK

Navn: FCE BANK NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK
Adresse: Lienga 2
Postnr: 1414
Kategori:
Beskrivelse:

Annen kredittgivning

Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Annen kredittgivning

Telefon: 66997000

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:FCE BANK NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK