VOLVO MASKIN AS

Navn: VOLVO MASKIN AS
Postnr: 1414
Beskrivelse:

Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- oggassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet

Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- oggassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet

Telefon: 66818686

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:VOLVO MASKIN AS