SOLSTAD TEKNISKE

Navn: SOLSTAD TEKNISKE
Postnr: 1414
Beskrivelse:

Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- oganleggsvirksomhet

Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- oganleggsvirksomhet

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:SOLSTAD TEKNISKE