SOLSTAD TEKNISKE

Navn:
SOLSTAD TEKNISKE
Postnr:
1414
Beskrivelse:

Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- oganleggsvirksomhet

Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- oganleggsvirksomhet

Send Message to listing owner