ARMERINGSSERVICE AS

Navn: ARMERINGSSERVICE AS
Adresse: Bakkeveien 9A
Postnr: 1415
Beskrivelse:

Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

Telefon: 66992133

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:ARMERINGSSERVICE AS