NYLANDARBEIDERNES FERIEHJEM

Navn: NYLANDARBEIDERNES FERIEHJEM
Postnr: 1414
Beskrivelse:

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:NYLANDARBEIDERNES FERIEHJEM