POLAR BIL AS

Navn: POLAR BIL AS
Adresse: Rosenholmveien 40
Postnr: 1414
Beskrivelse:

Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler

Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler

Telefon: 66806566

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:POLAR BIL AS