SAMLERHUSET NORGE AS

Navn: SAMLERHUSET NORGE AS
Adresse: Rosenholmveien 25
Postnr: 1414
Nettadresse: www.samlerhuset.no
Beskrivelse:

Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg

Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg

Telefon: 2550

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:SAMLERHUSET NORGE AS