IMPL

Navn: IMPL
Postnr: 1411
Sted: KOLBOTN
Beskrivelse:

Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport ogtjenesteyting ellers

Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport ogtjenesteyting ellers

Telefon: 66 99 80 00

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:IMPL