FORENING TIL HJELP TIL VANSKELIGSTITLE BARN/UNGE

Navn: FORENING TIL HJELP TIL VANSKELIGSTITLE BARN/UNGE
Adresse: Bolignummer H0104 Nordre Skrenten 1D
Postnr: 1413
Beskrivelse:

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Utfyllende beskrivelse av foretaket:

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Send melding til eieren

Oppføring Tittel:FORENING TIL HJELP TIL VANSKELIGSTITLE BARN/UNGE